Podstawowe równania maszyn krętnych (Eulera):

Założenia:

- czynnik przepływający jest nieściśliwy, nielepki
- wirnik ma nieskończoną ilość nieskończenie cienkich łopatek
- w przepływie przez wirnik zachodzi symetria osiowa przepływu
- czynnik jest wstępnie zawirowany
całkujemy to:M - moment obrotowy

- strumień kretu czynnika u wylotu

- strumień krętu czynnika u wlotu

- strumień masy
c2 , c1 - prędkość gazu u wylotu i wlotu wirnika
l2, l1 - odległość prędkości c2 , c1 od osi wirnika


a - kąt nachylenia prędkości bezwzględnej
ß - kąt nachylenia prędkości względnej
Składowa promieniowa i składowa merydionalna to to samo.
Moc potrzebna do napędu wirnika Eulera wynosi:Moc jest iloczynem jednostkowym przy

i strumieniu masyjest to pierwsza postać równania masy przepływu

gdzie:- część pracy całkowitej związanej z przyrostem ciśnienia statycznego- część pracy całkowitej związana z przytostam ciśnienia dynamicznegoPraca wirnika rzeczywistego przekazana do płynu doskonałego:Praca wirnika rzeczywistego nad płynem rzeczywistymJeżeli przed wirnikiem nie ma kierownicy to prędkość bezwzględna c1 nie ma składowej obwodowej
c1u = 0, a 1= 90°, to:Przyrost ciśnienia płynu w wirniku wynosi:dla:W pompach przyrost energii wyrażamy przy pomocy wysokości słupa podnoszonej cieczy.Przyrost ciśnienia można przedstawić w funkcji wydajności wykorzystując zależnośc pomiędzy c2u i c2m w trójkącie wylotowym z rysunkugdzie:otrzymując:

zakładając, że:

Z prostokątnego trójkąta prędkości wlotu dla punktu nominalnego:-dotyczy całej charakterystyki

Palisada osiowa
pole wlotowe:wylotowe:W maszynach osiowych posługujemy się równaniem:w dotyczy średnicy piasty Dw

z dotyczy średnicyzewnętrznej łopatek Dz