2.1.2   Prawa gazu doskonałego

2.1.2.1    Prawo Avogadra

Jednakowe objętości różnych gazów znajdujących się pod tym samym ciśnieniem i w tej samej temperaturze zawierają jednakową liczbę cząsteczek.

Z prawa tego wynika, że jednakowa liczba moli różnych gazów w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury zajmuje tą samą objętość.

Objętość jednego mola gazu doskonałego tzw. objętość molowa, w warunkach normalnych (II.2.1.2.5)
wynosi:

                                              

Liczba cząsteczek (atomów) w jednym molu nosi nazwę liczby Avogadra i wynosi:

                                              

 Przykład 1

Temat:  Ile cząsteczek tlenku węgla zawiera 672 cm3 tego gazu w warunkach normalnych ?

Rozwiązanie :  Opieramy się na prawie Avogadra i formułujemy proporcję:

1 mol CO               zajmuje objętość                  22,4 dm3

to x moli                 zajmuje objętość                  0,672 dm3


Liczba Avogadro  wynosi 6,02·1023 cząsteczek / mol  a więc :

jeżeli 1 mol            zawiera                 6,023 . 1023 cząsteczek

to 0,03 mola          zawiera                  x cząsteczek


 

Odpowiedź: 672 cm3 tlenku węgla zawiera 1,8·1023 cząsteczek.

 Przykład 2

Temat:  Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 90 g tlenku azotu ?

Rozwiązanie:

MNO = 30g/mol


1 mol                      zajmuje objętość                  22,4 dm3

to 3 mole               zajmują objętość                  3·22,4dm3 = 67,2 dm3

 

Odpowiedź: W warunkach normalnych 90g tlenku azotu zajmuje objętość 67,2 dm3.