1.4   Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej

Równanie kinetyczne (3.4) podaje również wpływ temperatury na szybkości reakcji chemicznej. Wpływ ten ujęty jest w równaniu (3.5a) definiującym stałą szybkości reakcji. Równanie (3.5a) można przedstawić w formie logarytmicznej:

            (3.56)                           

Wykres zależności opisanej równaniem (3.56) przedstawiono na rys.4.1.

 Rys.4.1

Ekstrapolacja równania (4.1) do wartości  pozwala na uzyskanie stałej . Z nachylenia prostej  można obliczyć energię aktywacji reakcji chemicznej .

Równanie (3.5b) nosi nazwę równania Arrheniusa, gdyż zostało sformułowane przez tego uczonego na podstawie doświadczeń zanim narodziło się teoretyczne ujęcie kinetyki chemicznej (teoria zderzeń (IV.1.3), teoria stanu pośredniego (IV.1.9)).