Menu Ubezpieczenia społeczne
strona główna

wstęp

podziękowania

formy organizacyjno- prawne

pierwsze kroki
formy opodatkowania

ubezpieczenia

majątek firmy
sposoby pozyskiwania funduszu
obliczenia i księgowość

instytucje wspierające firmy


kalkulator


załączniki


przydatne linki

pobierz
literatura

autorzy


admin  << powrót | drukuj


    System ubezpieczeń społecznych obejmuje pracowników i inne osoby (np. żony i niepełnoletnie dzieci) oraz rolników indywidualnych.

Ubezpieczenia emerytalne
Polegają na comiesięcznym opłaceniu składki na rzecz przyszłej emerytury. Osobom, które osiągnęły wiek emerytalny (w 2005 roku: dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat, dla np. pracowników służb mundurowych po 15 latach pracy), wypłacane jest miesięczne świadczenie.
System emerytalny

Ubezpieczenia rentowe
Polegają na comiesięcznym opłaceniu składki na rzecz niezdolności do pracy. Świadczenie jest wypłacane w okresie wyznaczonym przez specjalną komisję, np. osobom niezdolnym do pracy. Może też być wypłacane rodzinie pracownika.
Wyróżniamy m. in.: rentę inwalidzką, wdowią, starczą, sierocą i rodzinną.

Ubezpieczenia wypadkowe
Polegają na comiesięcznym opłaceniu składki na rzecz zasiłków i odszkodowań z tytułu wypadków poniesionych w pracy i chorób zawodowych. Świadczenie jest wypłacane w postaci zasiłków.

Ubezpieczenia chorobowe
Polegają na comiesięcznym opłaceniu składki na rzecz zasiłków z tytułu chorób oraz urlopów macierzyńskich. Świadczenie wypłacane jest w formie zasiłków.
Ubezpieczenie jest dobrowolne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub agencyjnej, osób z nimi współpracujące oraz wykonujących pracę nakładczą, jeżeli z tych samych tytułów opłacają składki emerytalną i rentową.

Ubezpieczeniom społecznym podlega się od dnia nawiązania pracy do jej utraty.
Osoby prowadzące działalność gospodarcza ubezpieczają się indywidualnie i są zobowiązane do płacenia składek na ubezpieczenie zatrudnionych pracowników.

Składki na ubezpieczenie pracownika są obowiązkowe, a ich wysokość jest zróżnicowana.

Ubezpieczenia:
  • emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru składki tj. wynagrodzenia brutto - po 50% płaci pracownik i pracodawca
  • rentowe - 13,0% podstawy wynagrodzenia brutto - po 50% płaci pracownik i pracodawca
  • wypadkowe:
    • 0,97-3,86% (1,93% do 9 pracowników) podstawy wynagrodzenia brutto - całość płaci pracodawca (stopa procentowa obowiązuje do 31.03.2006)
    • 0,90-3,60% (1,80% do 9 pracowników) podstawy wynagrodzenia brutto - całość płaci pracodawca (stopa procentowa obowiązuje od 1.04.2006)
    stopy procentowe

  • chorobowe - 2,45% podstawy wynagrodzenia brutto - całość płaci pracownik

Autorzy: Michał Górka & Izabela Pastuszka. AGH Kraków 2005/2006.